Les Constitucions Catalanes

Tractat d'Almisrà

Tractat de Corbeil

La guerra dels Segadors

El Tractat dels Pirineus

Felip V

Carles III

El Pacte de Genova

11 de Setembre

 El Tractat d’Utrech

Decrets de Nova Planta

Carles IV

Ferran IV

Napoleó Bonapart

Les abdicacions 
de Bayona

La Constitució
de Baiona

Josep I d’Espanya

Annexió de Catalunya

El govern català de Napoleó

La guerra del francès

Tractat de Valençay

La Constitució 
de Cadis

Altres Constitucions

El Decret de Nova Planta no es en vigor

Constitucions Espanyoles

1808 Constitució de Bayona

1812 Constitució de Cadis

1834 Estatuto Real Maria Cristina

1837, Constitución española, es la de Cadiz variant els sistema electoral

1845, Constitución española de Isabel II

1869, Constitución española

1931, Constitución española. II República

1938, Leyes Fundamentales del Reino 1938-1977

1978, Constitución española, Juan Carlos I. 

Cada Constitució anul.la la anterior.

La vigent actualment afirma, a la disposició addicional 1ª : “La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals”. 
I que son les nostres Constitucions sinó drets històrics forals?

CONTINUEU