Les Constitucions Catalanes

Tractat d'Almisrà

Tractat de Corbeil

La guerra dels Segadors

El Tractat dels Pirineus

Felip V

Carles III

El Pacte de Genova

11 de Setembre

 El Tractat d’Utrech

Decrets de Nova Planta

Carles IV

Ferran IV

Napoleó Bonapart

Les abdicacions 
de Bayona

La Constitució
de Baiona

Josep I d’Espanya

Annexió de Catalunya

El govern català de Napoleó

La guerra del francès

Tractat de Valençay

La Constitució 
de Cadis

Altres Constitucions

El Decret de Nova Planta no es en vigor
 

La Constitució de Baiona

La Constitució de Baiona fou un text constitucional aprovat per Napoleó a la ciutat francesa de Baiona el 8 de juliol de 1808 i jurat pel germà de Napoleó, Josep I d'Espanya que era rei d’Espanya. En el qual s’estableix el canvi a Espanya de la monarquia absoluta per una monarquia constitucional, d'idees napoleòniques.

No és coneguda com "constitució" sinó com "Carta de Baiona", un document unilateral que entra en efecte en el moment que el seu destinatari la rep.

Històricament la seva creació es va realitzar de la següent manera:

Carles IV abdica en favor del seu fill Ferran VII. 
Ferran VII abdica en favor de Napoleó. 

Napoleó ordena al Duc de Berg que convoqui una assemblea a Baiona. 

Entre el 15 i el 30 de juny de 1808 s'elabora una "Constitució". 

El 07-07-1808 Napoleó abdica en favor del seu germà Josep. 

El 08-07-1808 es promulga. La mateixa té la següent estructura: 

Poder Legislatiu.- Iniciativa real, que promulga "escoltades les corts". 
Poder Executiu.- Correspon al Rei i els seus Ministres. El Rei ordena i els Ministres són responsables. 
Poder Judicial.- És independent, però el Rei nomena els jutges. 

FONT http://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_de_Baiona
 

 

CONTINUEU