Les Constitucions Catalanes

Tractat d'Almisrà

Tractat de Corbeil

La guerra dels Segadors

El Tractat dels Pirineus

Felip V

Carles III

El Pacte de Genova

11 de Setembre

 El Tractat d’Utrech

Decrets de Nova Planta

Carles IV

Ferran IV

Napoleó Bonapart

Les abdicacions 
de Bayona

La Constitució
de Baiona

Josep I d’Espanya

Annexió de Catalunya

El govern català de Napoleó

La guerra del francès

Tractat de Valençay

La Constitució 
de Cadis

Altres Constitucions

El Decret de Nova Planta no es en vigor

Les abdicacions de Baiona

Les abdicacions de Baiona, que van tenir lloc a començamtent  de maig de 1808 al castell de Marracq de la ciutat francesa de Baiona, es el nom pel que es coneixen les renuncies succesives dels reis Carles IV i el seu fill Ferran VII al tro d'Espanya a favor de Napoleó Bonapart, qui a continuació cedí els drets al seu germà Josep Bonapart, qui regnaría amb el nom de Josep I.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - En la Gazeta de 25 de marzo se encuentra la abdicación de Carlos IV en Fernando VII, páginas 297 y 298

 - En la Gazeta de 10 de mayo, la Junta suprema de gobierno admite a Murat como Presidente. página 442

 - En la Gazeta de 13 de mayo se encuentran por este orden: 
Con registro de 6 de mayo, la protesta por la abdicación forzada de Carlos IV  páginas 453, 454 y 455

 - Con registro de 7 de mayo y publicación el 8 de mayo, Carlos IV nombra Lugarteniente General del Reino y presidente de la Junta de Gobierno al general Murat. páginas 457 y 458.

 - Con registro de 10 de mayo, Fernando VII abdica en su padre Carlos IV, encomendando a la Junta de Gobierno ponerse al servicio de su padre. páginas 458 y 459

 - En la Gazeta de 20 de mayo se encuentran por este orden: 
Carlos IV informa al Consejo de Castilla que ha cedido sus derechos al trono de España en favor de Napoleón
El hermano y los hijos de Carlos IV ceden sus derechos al trono de España en beneficio de Napoleón. páginas 482 y 483

Por lo tanto, legalmente, la abdicación de Fernando VII es anterior a la de Carlos IV, y el nombramiento de Murat va contiguo a la abdicación de Fernando VII de forma que dicho nombramiento pudiera derivarse de la autoridad de Carlos IV
 

FONT: http://es.wikipedia.org/wiki/Abdicaciones_de_Bayona

CONTINUEU