Les Constitucions Catalanes

Tractat d'Almisrà

Tractat de Corbeil

La guerra dels Segadors

El Tractat dels Pirineus

Felip V

Carles III

El Pacte de Genova

11 de Setembre

 El Tractat d’Utrech

Decrets de Nova Planta

Carles IV

Ferran IV

Napoleó Bonapart

Les abdicacions 
de Bayona

La Constitució
de Baiona

Josep I d’Espanya

Annexió de Catalunya

El govern català de Napoleó

La guerra del francès

Tractat de Valençay

La Constitució 
de Cadis

Altres Constitucions

El Decret de Nova Planta no es en vigor

Ferran VII de Castella

El 1808 Napoleó Bonaparte va convocar a Ferran a Baiona on Carles IV d'Espanya hi residia a l'exili perquè renunciés a la Corona espanyola. 

El 30 d'abril es reuneixen Carles IV i la seva esposa, Godoy, Ferran VII i la seva esposa, juntament amb Napoleó Bonaparte i el seu germà Josep. Alhora, a Madrid, el poble es va aixecar contra els ocupants francesos el 2 de maig, iniciant-se així la Guerra de la Independència d'Espanya. 

A Baiona Carles IV afirma que la seva renúncia al tron desprès del Motí d'Aranjuez és nul•la i exigeix la devolució dels seus drets. Alhora, el propi rei havia cedit aquests drets a Napoleó a canvi d'asil a França per a ell, la seva esposa i Godoy així com una pensió de 30 milions de reals anuals. 

El 5 de maig Napoleó aconseguiex que Ferran VII, mitjançant les Abdicacions de Baiona, reconegui el seu pare com a rei legítim a canvi d'una pensió de 4 milions de reals anuals. 

Napoleó va nomenar rei d'Espanya el seu germà Josep Bonaparte, que regnaria a Espanya com a Josep I d'Espanya fins el 1813.

FONT : http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_VII_d%27Espanya

 

CONTINUEU